Komentarz do Ewangelii dnia

29 czerwca 2023.

28 czerwca 2023

Pan Jezus w ramach formacji uczniów stawia im zasadnicze pytanie dotyczące swojej osoby. Za kogo Go uważają inni, kim On jest dla nich? Pojawia się czysto ludzkie kalkulowanie i wypowiadanie zasłyszanych informacji. Tak jakby nikt z nich nie mógł wypowiedzieć tego, co sam widzi, czego doświadcza. Jakiś lęk, obawa, niedowierzanie, brak pewności, co do Mistrza. Kim On jest. Dopiero pobudzony przez Ducha Świętego Piotr w imieniu swoim jak i grona apostolskiego wypowiada znamienne słowa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Fundamentalne wyznanie wiary. To i dla nas podstawa wszystkiego, co przeżywamy. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”(Rz 10,9-11) – przypomina także św. Paweł. Zatem niech patroni dnia tego, wstawiają się za nami, aby nasza wiara w Syna Człowieczego nie ustawała, abyśmy byli silni wiarą, mocni nadzieją i żyli miłością.