Komentarz do Ewangelii dnia

2 lipca 2023.

2 lipca 2023

Jakże ważne wskazanie Pana Jezusa dla swoich uczniów, którzy powinni bardziej żyć według Jego recepty na szczęśliwe życie. W pełnym wymiarze znaczenia tego, co możemy określić słowem szczęście. Bóg objawia się nam stopniowo i na różne sposoby. Pozwala nam doświadczać różnych relacji i wyborów. Naszych jakże wolnych, bo wynikających z naszej wolnej woli, wyborów. Zatem cóż nam trzeba, aby na nowo zobaczyć swoje życie, w świetle słowa naszego Mistrza? Zatrzymać się i pozwolić sobie na to spojrzenie, jakim obdarza nas nasz Pan. On zawsze patrzy na nas z miłością i zaprasza nas do dawania odpowiedzi na miłość. Nasz Pan wspiera nas miłością i kieruje słowo zaproszenia, abyśmy wzięli na swoje ramiona krzyż i w ten sposób znaleźli życie!