Komentarz do Ewangelii dnia

3 lipca 2023.

2 lipca 2023

Wiara jest relacją z Bogiem, więc jak każda więź jest rzeczywistością dynamiczną. Wiara nie jest niezmiennym stanem ducha, lecz ma swoje wzloty i, mówiąc kolokwialnie, zdołowania. Zwątpienie jest egzaminem z wiary w to, co niewidzialne. Wiara jest łaską – darem, ale i zadaniem – wymaga współpracy człowieka. Kryzys pokazuje, nad czym potrzebujemy więcej popracować. Św. Grzegorz Wielki skomentował wydarzenie w Wieczerniku słowami: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza, niż wiara apostołów.” Na szczęście Bóg ma bezgraniczną cierpliwość i jest wyrozumiały. On przychodzi „mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26) i pozwala siebie dotknąć. To my zniechęcamy się, tracąc cierpliwość do swoich słabości. Zatem w górę serca, niech i nas pobudzi wyznanie wiary Tomasza ku tej radości, że Bóg zawsze daje nam szanse.