Komentarz do Ewangelii dnia

6 lipca 2023.

6 lipca 2023

Sparaliżowany nie jest w stanie o własnych siłach przyjść do lekarza. Trzeba go przynieść. Znamienne, że nie wiara paralityka zadecydowała o cudzie, lecz wiara niosących go. Sparaliżowanymi duchowo są ludzie uwikłani w uzależnienia oraz deklarujący się jako niewierzący. Oni sami nie są w stanie przyjść do Jezusa. Przynosimy ich do Pana przez modlitwę wstawienniczą. Taka modlitwa jest nie tylko wyrazem wiary w Boga, ale i miłości bliźniego. Nie bójmy się ufać, komu jak komu, ale samemu Jezusowi zawsze warto jest zaufać i oddać wszystko, nawet to, co wydaje się na teraz niemożliwe.

(zdj. Mozaika, Sant’Apollinare Nuovo, VI w.)