Komentarz do Ewangelii dnia

8 lipca 2023

7 lipca 2023

Zachowywanie pewnych norm i reguł ma pomagać nam, żyjącym na tym świecie, w uporządkowywaniu naszych spraw i relacji. Jak mówi święty Paweł: „Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni (Kol 3,14-15)! Idąc dalej, nie możemy zatrzymywać się na kalkulacjach: co by było, gdyby? Iść naprzód z mocą wiary, wiedząc że Pan jest zawsze z nami, w sposób szczególny w Eucharystii.