Komentarz do Ewangelii dnia

9 lipca 2023.

8 lipca 2023

Upodobanie naszego Boga, w jakim jest nam dane uczestniczyć, to poznawanie Go przez posłanego do nas umiłowanego, jednorodzonego Syna. Poprzez uczestnictwo w darze Dziecięctwa Bożego, mamy także każdego dnia stawać się bardziej podobnymi do naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa. To w Nim i poprzez Niego zanurzamy się w obecność Ojca. Pokrzepieni na duchu i sercu możemy iść bardziej cisi i pokorni, aby przezwyciężać ciemności i smutek tego świata.