Komentarz do Ewangelii dnia

10 lipca 2023.

9 lipca 2023

W momentach porażającej bezsilności człowiek nie ma wątpliwości, że potrzebuje Boga, bo sam sobie nie poradzi. Błogosławione są momenty kiedy „doświadczamy niemocy”, ponieważ wtedy stoimy przed szansą, by zrodziła się lub pogłębiła w nas autentyczna wiara. Wszechmoc swojego miłosierdzia Bóg objawia szczególnie w nocy śmierci i w bezradności. W tej decydującej rozgrywce trzeba zrobić tylko jedno: podjąć ryzyko całkowitego zdania się na Boga. Niech i w nas, uczniach Chrystusowych, wybrzmiewa i przejawia się większa ufność i zdanie się na Boga. Tak jak kiedyś zapisał święty Paweł słowa: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”(Flp 4,13), niech i dla nas staną się faktem!