Komentarz do Ewangelii dnia

11 lipca 2023.

11 lipca 2023

Kiedy oddajemy Bogu wszystko, choć i tak wszystko to, co mamy jest Jego, prócz nędzy grzechu, On pomnaża w nas ogrom swoich łask, czyli duchowych darów i wszystkiego tego, co jest nam potrzebne w tym czasie i w tej przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Tak jak kiedyś święta Faustyna Kowalska zapytała Pana Jezusa o to, cóż może Mu oddać, przecież oprócz grzechów nic nie ma swojego, Pan Jezus odpowiedział: „«Córko, oddaj Mi nędzę twoją, bo ona jest wyłączną twoją własnością». W tej chwili promień światła oświecił mą duszę” (Dz. 1318).

Niech i nasza nędza grzechów zawsze ilekroć upadniemy będzie oddawana Panu Jezusowi szczególnie w sakramencie Pokuty i Pojednania. On nas zawsze przyjmuje z otwartym sercem i rozwartymi ramionami. Niech dokonuje się cud przemiany naszych serc i odnawia w nas Dziecięctwo Boże.