Komentarz do Ewangelii dnia

12 lipca 2023.

12 lipca 2023

Wiele jest serc, czekających na Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Trzeba siać słowo, głosić i czynić znaki w imieniu Tego, który wybiera i posyła. Tak jak ponad dwa tysiące lat temu tak i obecnie, potrzebni są siewcy – głosiciele i szafarze, czyli rozdzielający święte skarby Kościoła. Zatem trwajmy w dziękczynieniu i wstawiennictwie za nasze wspólnoty, aby nie ustawały w zabieganiu o sprawy Bożego Królestwa w naszej przestrzeni i w tym jakże istotnym czasie. „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.