Akredytacja dziennikarska na jubileuszowe uroczystości w Kodniu

Jubileusz 300. lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

15 lipca 2023

W związku z uroczystościami jubileuszowymi 300. lecia papieskiej koronacji wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej w dniach 13-15 sierpnia 2023 roku w Kodniu Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – kustosze Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – postanawiają wprowadzić akredytacje prasowe według następujących zasad:

 1. Akredytowany dziennikarz, fotoreporter, operator etc, otrzyma specjalną przepustkę, aby móc wjechać do centrum Kodnia w czasie głównych uroczystości 13-15 sierpnia 2023 roku.
 2. Akredytacja uprawnia do wykonywania czynności zawodowych na terenie sanktuarium w czasie jubileuszowych uroczystości z jednoczesnym dostępem do stref zastrzeżonych (zakres wymieniony w punktach poniżej).
 3. Nie przewiduje się obecności dziennikarzy wewnątrz bazyliki kodeńskiej podczas Oratorium o Matce Bożej Kodeńskiej w dniu 13 sierpnia br. Jest to spowodowane kubaturą obiektu, transmisją telewizyjną oraz ochroną wydarzenia przez Służbę Ochrony Państwa. O możliwych zmianach akredytowani dziennikarze zostaną powiadomieni drogą internetową i/lub przy pomocy wiadomości SMS. Materiał fotograficzny z wydarzenia będzie możliwy do bezpłatnego wykorzystania według zasad określonych w punkcie 6 oraz terminów wyszczególnionych w punkcie 8.
 4. Akredytacja umożliwia udział w krótkiej konferencji prasowej w dniu 15 sierpnia z udziałem Legata Papieskiego, Prowincjała Polskiej Prowincji, Biskupa miejsca, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz rzecznika Polskiej Prowincji. Wstępnie jest ona zaplanowana na godzinę 10.00. Skład spotkania może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i miejsce konferencji zostanie podane w wiadomości mailowej i/lub wiadomości SMS.
 5. Akredytacja daje prawo do przeprowadzenia czynności prasowych z gośćmi uroczystości jubileuszowych z wyłączeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do którego dostępu udziela Służba Ochrony Państwa na podstawie odrębnych przepisów i właściwego sobie protokołu.
 6. Podczas Eucharystii 15 sierpnia br. o godzinie 12.00 obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po płycie ołtarza głównego. Akredytowani dziennikarze zostaną skierowani do specjalnej loży dziennikarskiej, skąd będą mogli wykonywać swoje obowiązki. Na ołtarzu głównym pracować będzie fotoreporter Polskiej Prowincji, Diecezji Siedleckiej oraz ekipa transmisyjna Telewizji Polskiej.
 7. Materiał fotograficzny w oryginalnej rozdzielczości z poszczególnych dni jubileuszu zamieszczony będzie na specjalnym serwerze i udostępniony w sposób bezpłatny do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji w formie licencji otwartej. Prosimy jedynie o podanie źródła: oblaci.pl.
 8. W ramach akredytacji dziennikarze otrzymają dostęp do folderu sieciowego (na okres siedmiu dni od uroczystości jubileuszowych), w którym zamieszczane będą materiały (w oryginalnej rozdzielczości do wykorzystania na warunkach określonych w punkcie 7) w następującym porządku:
  • 13 sierpnia – najpóźniej do godz. 20.00
  • 14 sierpnia – najpóźniej do godz. 20.30
  • 15 sierpnia – najpóźniej do godz. 16.00 (reszta materiałów z całego dnia zostanie dosłana na serwer do godz. 20.00)
 9. Wysyłając prośbę o akredytacje wyraża się jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na cele obchodów jubileuszowych, w tym wysyłanie wiadomości mailowych i tekstowych (SMS)
 10. Składając prośbę o akredytację, należy podać następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Redakcja
  • adres pocztowy
  • adres mailowy
  • numer telefonu
 11. Termin nadsyłania akredytacji mija z dniem 30 lipca 2023 roku. Informacje o przyznaniu akredytacji roześlemy drogą elektroniczną dnia 31 lipca, tego samego dnia zostaną rozesłane drogą pocztową stosowne przepustki akredytacyjne. Prośby o akredytacje prosimy nadsyłać na adres: info@oblaci.pl
Program uroczystości jubileuszowych w Kodniu

Wszelkich pozostałych informacji udziela Koordynator Polskiej Prowincji (rzecznik) – o. Paweł Gomulak OMI (KONTAKT)