Komentarz do Ewangelii dnia

15 lipca 2023.

15 lipca 2023

Tego dnia słowo niesie ze sobą dla nas ostrzeżenie i wskazuje jednocześnie na przywilej bycia uczniem. Nie możemy spodziewać się niczego innego jak tylko tego, czego doświadczył nasz Pan Jezus Chrystus, czyli zagubionej w złości i przewrotności opozycji oraz braku przyjęcia. W tym samym czasie mamy pamiętać, że jesteśmy w zasięgu Bożej Opatrzności i że każdy z nas jest bardzo ważny dla Boga!