Komentarz do Ewangelii dnia

17 lipca 2023.

17 lipca 2023

Co wnosi w nasze życie podążanie za Panem Jezusem i Jego wskazaniami? Czy choć w najmniejszym wymiarze potrafimy postawić sobie pewne wyrzeczenia, tudzież umartwienia? Z natury rzeczy wiemy, że to co posiada jakąś wartość w ocenie ludzkiej i nie tylko, wymaga wyrzeczenia, aby stało się to możliwe do zdobycia. Często w klimatach duchowych istnieje potrzeba wyrzeczenia się tego wszystkiego, co przyciąga człowieka i powoduje jego zniewolenie. Boża Miłość „rozlana” na nasze ludzkie serca jako ożywczy „balsam” sprawia, iż możemy podjąć to wyzwanie, radykalnego życia według wskazań naszego Mistrza i Pana.