Ślub białoruskich pielgrzymów w Kodniu

Podczas pielgrzymki pątnicy modlili się za Białoruś.

30 lipca 2023

Druga pielgrzymka białoruskich katolików z Warszawy do Kodnia zakończyła się zawarciem związku małżeńskiego przez młodą parę z Białorusi. 28 lipca pielgrzymi po siedmiu dniach drogi dotarli do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia, gdzie posługę pełnią misjonarze oblaci. Na zakończenie nawiedzili jeszcze Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach.

Był tort weselny, łzy wzruszenia, gdy po siedmiu dniach pielgrzymowania młoda para stanęła przed ołtarzem w sanktuarium w Kodniu. W uroczystości uczestniczyła cała 40-osobowa grupa pątników, która 22 lipca wyruszyła na pielgrzymi szlak. Młodzi Аliaksandra i Siarżuk z Białorusi mieszkają teraz i pracują w Poznaniu.

(zdj. Artiom Tkaczuk)

Mszę świętą ślubną odprawił prowadzący pielgrzymkę ks. Wiaczesław Barok, duszpasterz katolickich Białorusinów w Warszawie.

Ślub był pięknym zwieńczeniem naszej pielgrzymki. Wszyscy byliśmy wzruszeni – mówi ks. Barok. – Zresztą cała pielgrzymka była bardzo udana, pogoda nam dopisywała, nie było upałów. Wszędzie na szlaku serdecznie nas przyjmowano, gospodarze tak jak w zeszłym roku byli bardzo gościnni – częstowali wypiekami, czasem nawet gorącymi, prosto z pieca, pyszne ciasta, jagodzianki, czego tam nie było! – wspomina kapłan.

(zdj. Artiom Tkaczuk)

Białorusini szli pod hasłem: „Z Bogiem na Białoruś”

Pielgrzymka jest zawsze umocnieniem, szczególnie ważnym dla nas, którzy mieszkamy poza swoją Ojczyzną, często nie z własnego wyboru, ale z powodu sytuacji politycznej w naszym kraju – mówi ks. Wiaczesław Barok. – W drodze codziennie modliliśmy się za przyczyną Matki Bożej Budsławskiej, Patronki Białorusi, o pokój, zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w naszej Ojczyźnie.

W sanktuarium męczenników z Pratulina w Kostomłotach prosili o dar męstwa w wyznawaniu swej wiary i umiłowanie daru wolności dzieci Bożych ponad wszelkie inne dobra materialne.

(zdj. Artiom Tkaczuk)

Pielgrzymkę zorganizowało katolickie duszpasterstwo białoruskie, działające w stolicy przy kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. W tym roku na pątniczy szlak zgłosiło się dwa razy więcej osób niż w 2022, kiedy to zorganizowano ją po raz pierwszy. Uczestniczyli w niej Białorusini z całej Polski. Do przejścia mieli ok. 210 km.

Duszpasterstwo dla Białorusinów katolików w Warszawie powstało we wrześniu 2021 r. przy kościele św. Aleksandra na Pl. Trzech Krzyży. Od samego początku prowadzi je ks. Wiaczesław Barok. Msze w języku białoruskim są sprawowane w niedzielę i dni świąteczne w dolnym kościele o godz. 11.30 i 18.00. Więcej informacji o duszpasterstwie na stronie: www.catholicby.pl.

(KAI)