Francja: Papież odwiedzi miasto św. Eugeniusza

Decyzję ogłosiła Stolica Apostolska.

31 lipca 2023

W dniach 22-23 września 2023 roku Ojciec Święty Franciszek odwiedzi Marsylię – miasto, którego biskupem był św. Eugeniusz de Mazenod. Pierwszego dnia papież pomodli się w bazylice Notre Dame de la Garde, której budowę rozpoczął Założyciel oblatów.

Bazylika Notre Dame de la Garde z figurą Niepokalanej na szczycie (zdj. P. Gomulak OMI)

W sobotę Ojciec Święty spotka się z ludźmi doświadczającymi trudnej sytuacji ekonomicznej. Wydarzenie odbędzie się w rezydencji arcybiskupów nieopodal katedry, którą wzniósł biskup de Mazenod i w której znajduje się sarkofag z jego ciałem.

Nowa katedra wybudowana przez św. Eugeniusza (zdj. P. Gomulak OMI)

Biskup Maryslii

Eugeniusz de Mazenod był biskupem diecezji marsylskiej w latach 1837-1861.

Oto ja pasterz, pierwszy pasterz diecezji, która obojętnie co się mówi, nie jest zamieszkana przez świętych. Ta diecezja została mi przydzielona, nie wybrałem jej sobie. Dlatego trzeba, abym przylgnął do tego ludu, jak ojciec do swych dzieci. Trzeba, aby całe moje istnienie, moje życie, cały mój byt były jemu poświęcone, abym myślał jedynie o nim, abym nie bała się niczego innego, jak tylko tego, że nie zrobiłem wszystkiego dla jego szczęścia i dla jego uświęcenia, abym nie miał żadnej innej troski jak tylko to, że muszę poświęcić dla niego wszystkie moje siły duchowe, a nawet w pewnym sensie moje dobra materialne. Jednym słowem trzeba, abym spalał się dla niego, gotowy, aby dlań poświęcić moje radości, moje upodobanie, wypoczynek a nawet życie – napisał św. Eugeniusz w notatkach z rekolekcji tuż po nominacji na biskupa Marsylii.

Bp Eugeniusz de Mazenod – zdjęcie wykonane w Paryżu w 1860 roku

Jako biskup Marsylii, drugiego co do wielkości miasta Francji, wiedział dobrze, że do ożywienia życia religijnego w diecezji potrzebni mu będą gorliwi współpracownicy. Zabiega więc o nowe powołania kapłańskie oraz formację kleru. To głównie dzięki niemu diecezja, która w roku 1823 miała 171 księży, w roku 1860 miała ich 378. Dzięki temu mógł tworzyć kolejne parafie, budować nowe kościoły lub odnawiać stare. W diecezji dbał także o umocnienie istniejących już instytucji i dzieł kościelnych, szkół, stowarzyszeń czy bractw; chętnie powoływał do życia nowe. Będąc założycielem zgromadzenia zakonnego, potrafił docenić rolę osób konsekrowanych w życiu lokalnego Kościoła. W latach 18371861 diecezja marsylska wzbogaciła się o 10 zgromadzeń męskich i co najmniej 16 żeńskich. Natomiast sam chce dotrzeć do swoich diecezjan także poprzez okolicznościowe kazania i kierowane do nich listy pasterskie, które najczęściej mają wydźwięk formacyjny i w których zachęca wiernych do odpowiedzialności zarówno za Kościół lokalny, jak i powszechny. Ta odpowiedzialność wyraża się przede wszystkim w miłości, która jest równoznaczna z miłością do Chrystusa:

Czyż jest rzeczą możliwą oddzielić naszą miłość do Jezusa Chrystusa od miłości do Jego Kościoła? Te dwie miłości się przenikają: miłować Kościół znaczy miłować Jezusa Chrystusa i odwrotnie – pisał św. Eugeniusz w jednym z listów pasterskich.

Herb biskupi św. Eugeniusza w bazylice Notre Dame de la Garde (zdj. P. Gomulak OMI)

Wśród inwestycji biskupa de Mazenoda należy wymienić nową katedrę, w której znajduje się grób świętego. 11 września 1853 roku wmurował kamień węgielny pod budowę dzisiejszej bazyliki Notre Dame de la Garde.