Kazanie koronacyjne obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z 1723 roku

Kazanie z 1723 roku w opracowaniu historycznym.

2 sierpnia 2023

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Mówią Wieki” ukazała się publikacja dotycząca kazania koronacyjnego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z 1723 roku. Opracowaniem i komentarzem opatrzył je o. dr hab. prof. UAM Paweł Zając OMI, historyk.

 

Idea książki zrodziła się w trakcie badań archiwalnych dotyczących koronacji kodeńskiej. Istnieje wiele źródeł historycznych poświadczających przygotowania do koronacji. Kazanie ks. Atanazego Kierśnickiego SJ jest jednym z nielicznych świadectw samej uroczystości, której 300-lecie świętujemy w 2023 r. – wyjaśnia o. Paweł Zając OMI, autor opracowania. – Napisane trudną dla dzisiejszego czytelnika staropolszczyzną, pełne łacińskich cytatów, kazanie pozwala jednak lepiej zrozumieć atmosferę towarzyszącą koronacji. Opracowanie, jakie zaproponowałem, składa się ze wstępu historycznego oraz dwóch wersji kazania: streszczenia istoty treści współczesną polszczyzną oraz pełnej wersji oryginalnej, w której starałem się wytłumaczyć trudne sformułowania i ukazać erudycję kaznodziei, opisując bogatą literaturę, z której korzystał. Stąd wersja edytorska kazania zamieniła się w rodzaj encyklopedii pojęć i autorów, którzy posłużyli słynnemu w ówczesnej Polsce jezuicie do przygotowania jego wypowiedzi.

W najbliższym czasie, w jednym z najpopularniejszych polskich czasopism popularyzujących historię – „Mówią Wieki” – ukaże się artykuł o. Pawła Zająca OMI, który będzie towarzyszyć wydanej obecnie publikacji.

Warto dodać, że ks. Kierśnicki był jednym z najbardziej cenionych kaznodziei początku XVIII w. w Rzeczypospolitej i przygotował kazanie także z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Drukowana wersja kazania kodeńskiego została opublikowana w 1745 r – wskazuje o. Paweł Zając OMI.

Publikacja jest do nabycia w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu, będzie można również zakupić ją podczas uroczystości jubileuszowych.

(pg)