Watykan: Dlaczego papież posłał legata do Kodnia?

Stolica Apostolska opublikowała specjalny list.

5 sierpnia 2023

Podczas uroczystości jubileuszowych w Kodniu Ojca Świętego będzie reprezentował Legat Papieski. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Kościoła w Polsce oraz Kościoła Powszechnego. Legat nie jest tylko wysłannikiem Ojca Świętego, który reprezentuje Stolicę Apostolską, ale bezpośrednio wyraża obecność papieża. W języku dyplomacji występuje w charakterze głowy państwa.

Uroczystości jubileuszowe w Kodniu patronatem honorowym objął również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To nie pierwszy raz, kiedy głowa Państwa Polskiego towarzyszy wydarzeniom w Kodniu. W 1927 roku obchody powrotu obrazu Matki Bożej Kodeńskiej z 52. letniego wygnania na Jasnej Górze patronatem objął ówczesny prezydent RP – Ignacy Mościcki.

Program uroczystości jubileuszowych w Kodniu

Ojciec Święty mianował legatem na uroczystości w Kodniu kard. Stanisława Dziwisza. W dniu dzisiejszym Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało list papieża Franciszka skierowany do Legata Papieskiego:

Do naszego Czcigodnego Brata, STANISŁAWA DZIWISZA,

kardynała świętego Kościoła Rzymskiego, emerytowanego Arcybiskupa krakowskiego

 

Świątynie poświęcone Matce Bożej, Najświętszej Dziewicy Maryi, w zadziwiający sposób wyróżniają się na całym świecie i lśnią jako najświętsze i najdostojniejsze. One, poświęcone boskim tajemnicom, uszlachetnione przez tak wiele cudów, uczczone przez częste zgromadzenia tak wielu ludów, gromadzą zgodnie pod bezpieczną opiekę i pod płaszcz Matki Odkupiciela dzieci Boże odrodzone w źródle chrztu. Tam bowiem odbiera cześć tak umiłowana przez Boga Służebnica i Uczennica, która wstawiając się za dziećmi Bożymi, prowadzi do osobistej komunii z Jednorodzonym Synem, aby „wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) i w ten sposób budowali Kościół jako żywe Ciało Pana.

Z listu Czcigodnego Brata, Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego, poznaliśmy słynny obraz Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności, który jest czczony w Diecezji Siedleckiej, we wsi Kodeń, i będzie ozdobiony nowymi koronami, pobłogosławionymi przez Nas w Wiecznym Mieście 3 sierpnia zeszłego roku, aby należycie i pobożnie została uczczona trzechsetna rocznica tego pobożnego aktu koronacyjnego, który miał miejsce w tym samym dniu w roku 1723. Z tego powodu, dla nadania tym obchodom bardziej uroczystego charakteru i jeszcze większego uczczenia Bogarodzicy Dziewicy Maryi, wspomniany Zwierzchnik uprzejmie prosił o to, abyśmy wybrali Kardynała, który będzie Nas reprezentował w tym Sanktuarium podczas uroczystych Mszy świętych. Właśnie Ciebie, Nasz Czcigodny Bracie, który przez wiele lat udzielałeś Nam pomocy, a zwłaszcza kiedyś Naszemu świętemu Poprzednikowi, tak bardzo umiłowanemu przez naród polski, Papieżowi Janowi Pawłowi II, chętnie delegujemy na wspomniane wydarzenie. Tak więc tym oto pismem wyznaczamy Cię do uroczystego obchodu wspomnianego jubileuszu, w najbliższy dzień 15. sierpnia, w Bazylice Mniejszej, a jednocześnie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności, we wsi Kodeń.

Przewodnicząc obrzędom liturgicznym, przekażesz serdeczne pozdrowienia obecnym, a zwłaszcza Siedleckiemu Pasterzowi, a także wszystkim braciom w biskupstwie, członkom Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M. N., którzy tam gorliwie pełnią swoją posługę duszpasterską, kapłanom, diakonom, wszystkim osobom konsekrowanym i wiernym świeckim. Następnie gorąco zachęcisz wszystkich zgromadzonych do jak najpobożniejszej czci względem Najświętszej Panny Maryi. Niech zachowują w sercach szczerą i prawdziwą jedność, jaka przystoi wiernym, którzy pragną stać się jednym ciałem mistycznym i jedną duszą w Panu.

Będziemy szczerze towarzyszyć modlitwą Twojej misji, a teraz gorąco zawierzamy Ciebie, Czcigodny Bracie, najdroższej opiece Maryi, Matki Bożej, i Jej Oblubieńca św. Józefa, a także patronów tej diecezji, mianowicie Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, i świętego Jozafata, apostoła jedności. Na koniec udzielamy naszego błogosławieństwa zwłaszcza Tobie, abyś podzielił się nim ze wszystkimi, do których teraz zostajesz posłany, a Ciebie z kolei prosimy o modlitwę w intencji Naszej trudnej posługi Piotrowej.

Watykan, 17 lipca 2023 r., w jedenastym roku naszego pontyfikatu

 

papież Franciszek

Delegatowi będzie towarzyszyła Papieska Misja, w której skład wchodzą niżej wymienieni duchowni:

1) Ks. Jan Babik, Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej;

2) O. Józef Czarnecki OMI, Ekonom Prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 

(pg/tł. listu o. prof. Leon Nieścior OMI/Image by wirestock on Freepik)