Komentarz do Ewangelii dnia

11 sierpnia 2023.

10 sierpnia 2023

Wysiłki i starania są potrzebne, aby dbać o swoje doczesne życie. Jednak nie może to być celem samym w sobie. Od Pana Jezusa słyszymy, że jest tylko jeden sposób, aby nie utracić życia, lecz je prawdziwie znaleźć. Nie tylko świadectwa świętych męczenników, lecz także nasze życie codziennie wkładane w ręce Boga, nasze myślenie i postępowanie według Bożego zamysłu oraz przechodzenie z Jezusem przez krzyż i śmierć – połączone ze sobą stanowią ową jedyną drogę, aby znaleźć to, czego najbardziej w głębi naszych serc pragniemy – prawdziwe życie w Chrystusie. Panie Jezu, dopomóż nam żyć pełnią życia i wzrastać w wierze.