Komentarz do Ewangelii dnia

12 sierpnia 2023.

11 sierpnia 2023

Mimo bliskiej obecności Mistrza Jezusa Chrystusa wiara uczniów wydaje się być mniejsza od ziarnka gorczycy. Zbawiciel smuci się niewiarą uczniów, być może wynikającą z braku przejmowania się Dobrą Nowiną. Potrzeba świadectwa uczniów, naszego świadectwa życia, ale również wskazywania na Jezusa i „wyłuskiwania” Jego obecności tam, gdzie uczniowie zawodzą. Jakże dość często zdarza się zakłócenie w przepływie łask Bożych, bo jakieś czynniki ludzkie blokują, czy też wpływają na zdeformowanie bożego sygnału. Pan Jezus zaprasza do wiary i ufności. Odkamieniać serca, jak odkamieniamy czainika z nalotu kamiennego, gdzie woda staje się mętna. Tak i w życiu „odkamienione serce” łaską wiary ukazuje „czystą wodę” naszego życia. Dzięki temu możemy dokonywać takich rzeczy, jakie są tylko możliwe dla świętych.