Komentarz do Ewangelii dnia

14 sierpnia 2023.

14 sierpnia 2023

Św. Hieronim, komentując dzisiejszy fragment, napisał: „Jak ogromne ubóstwo wybrał Zbawiciel, że nawet nie ma z czego zapłacić podatku na świątynię. Jezus nie chce korzystać z pieniędzy, które trzymał Judasz, bo one były przeznaczona na potrzeby ludzi ubogich. Jezus uczy nas, że nie możemy na własne potrzeby korzystać z pieniędzy przeznaczonych na potrzeby biednych”. Jakże trudne jest zachowywanie równowagi w sprawiedliwym funkcjonowaniu w społeczności. Jedni wymagają więcej, inni nie mają z czego dawać. Następuje rozdźwięk między być, a mieć. Dla wielu w tym świecie liczy się tylko ten, kto coś ma, posiada, a nie to, kim jest. My, dzieci Boga, mamy być wolnymi od gromadzenia bogactw, ale też wolni w dzieleniu się z tymi, którzy są w potrzebie. Bardziej mamy być, niż mieć.