Oblacka Pasterka

Do zebranych słowo skierował prowincjał polskich oblatów.

15 sierpnia 2023

Tradycją kodeńskich odpustów jest wspólna modlitwa misjonarzy oblatów o północy. Spowodowane jest to głównie faktem, że podczas dni odpustowych większość z nich posługuje pielgrzymom, sprawując sakrament pokuty i pojednania. Z czasem Msza o północy nazwana została Oblacką Pasterką. Kazanie na niej głosi zazwyczaj prowincjał.

W słowie skierowanym do zebranych o. Marek Ochlak OMI przywołał słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego do ostatniej Kapituły Zgromadzenia, w których papież Franciszek mówił o byciu pielgrzymem w nadziei i komunii.

Kochani Pątnicy, obudźmy się w tę piękną noc czuwania z Maryją, obudźmy się i wytrzymajmy, aby pokłonić się Maryi w naszym pielgrzymowaniu. To Matka Pielgrzymów, Matka podtrzymująca w drodze, Matka nadająca kierunek naszej pielgrzymce wiary. Ile razy już tu pielgrzymowaliśmy? Trudno policzyć, ilu pielgrzymów przybyło do Kodnia przez wieki obecności Matki Bożej, ilu odnalazło tu siły, by ruszyć w dalszą drogę, by podejmować swoje życiowe powołanie i uczynić z niego drogę, po której idzie się do Boga. Trudno policzyć, ilu ludzi odkryło tu piękno drogi nawrócenia, ilu z radością przemierzało ścieżki Kalwarii jako ludzie, którzy odnaleźli radość płynącą z kroczenia za Jezusem i z Jezusem. Trudno policzyć małżonków, którzy przybywali tu, by odnowić małżeńskie przymierze i dalej ruszyć we wspólną drogę, ludzi cierpiących, którzy u Matki Kodeńskiej odnaleźli siły, by iść dalej krzyżową drogą swojego życia, ludzi młodych, którzy tu dokonali rozeznania swojej drogi powołania. Dzisiejsza pielgrzymka to jednocześnie obchody 300. lecia Jej koronacji. Jesteśmy u Niej, w Jej kodeńskim pałacu tu na kalwarii.

Prowincjał Polskiej Prowincji dzielił się również doświadczeniem z pracy misyjnej. Na Madagaskarze posługiwał 26 lat. Przywołał konkretne wspomnienia z posługi na Czerwonej Wyspie. Następnie konkludował:

Matka Kodeńska przywołuje i wysyła, a między jednym, a drugim – umacnia, podnosi, pociesza. Na tym polega nieustannie odnawiany cud tego miejsca; to swoista, ciągła przemiana człowieka w pielgrzyma, którzy odnajduje sens swojego chrześcijańskiego życia w kroczeniu za Jezusem.

Matka Kodeńska, której jubileusz koronacji obchodzimy, jest Królową Pielgrzymów, jest Matką zatroskaną o to, by żadne z Jej dzieci nie ustało w drodze.

Posłuchaj całego kazania o. Marka Ochlaka OMI:

(pg)