Komentarz do Ewangelii dnia

16 sierpnia 2023.

16 sierpnia 2023

Upomnienie braterskie wynika z troski o dobro drugiego i zawsze winno być czynione z wielką cierpliwością obleczoną w miłość. Niełatwo jest rozmawiać na bolesne tematy, szczególnie wtedy, kiedy na kimś nam zależy. Zatem cóż mamy czynić? Pan Jezus wskazuje na moc wspólnoty i jej przywileje. Wspólnota dobrze zorganizowana i skupiona wokół Pana Jezusa zawsze jest dobrym „papierkiem lakmusowym” do sprawdzania i weryfikowania pewnych syndromów kryzysu i rozdźwięku wewnątrz. Stąd bardzo ważne jest trwanie na nasłuchu i w rozeznawaniu. „Ojcze nasz, który Jesteś w niebie (…) Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”.