Daniel Biedniak OMI: „Matką naszej wiary bądź” [AUDIO, ZDJĘCIA]

Misjonarz był kaznodzieją podczas jubileuszu w Kodniu.

17 sierpnia 2023

Kaznodzieją uroczystości jubileuszowych w Kodniu był o. Daniel Biedniak OMI, misjonarz ludowy (rekolekcjonista) z domu zakonnego w Poznaniu. Podczas trzech dni odpustowych w Kodniu wygłosił jedenaście kazań oraz animował wydarzenia na ołtarzu polowym. Pierwsze kazanie wygłosił podczas Eucharystii sprawowanej przez kard. Stanisława Dziwisza – Legata Papieskiego – w niedzielę 13 sierpnia 2023 roku o godzinie 12.00.

Legat Papieski w Kodniu [WIDEO]

Przychodzimy do tej bazyliki. Bóg dobry daje Swoje słowo, które człowiek zapisał w świętej Księdze. I dziś to słowo jest o doświadczeniu życia, o doświadczeniu Boga i to słowo jest dzisiaj o mocy słowa Boga i człowieka. I to słowo jest dzisiaj pytaniem i umocnieniem naszej wiary – wskazywał kaznodzieja, kierując myśl zebranych ku słowu proklamowanej liturgii Słowa.

Nawiązując do pierwszego czytania, ojciec Biedniak wskazywał na moc modlitwy, która jest słuchaniem słowa Boga na wzór proroka Eliasza. Przywołując zaś słowa św. Pawła, podkreślał, że jesteśmy dziećmi Boga.

To dar i zadanie – mówił. – To wyróżnienie. Bóg przez słowo stworzył świat, ziemię i człowieka jako arcydzieło. I słowo człowieka ma moc, słowem można człowieka zbawić, otworzyć mu niebo i słowem można człowieka zabić, przeszyć jego duszę mieczem. Tak wiele słów dzisiaj ludzie łamią, tak wiele rzucają na wiatr, a tak mało zachowują. Słowo Boga ma moc i twoje słowo ma moc – podkreślał misjonarz.

Ojciec Daniel Biedniak przypomniał również postać Jana Pawła II, który jako kardynał gościł w murach kodeńskiego sanktuarium:

Takim przykładem otwarcia serca dla Jezusa jest, dziś już święty, pielgrzym kodeńskiego sanktuarium, kiedyś kardynał Karol Wojtyła, potem Jan Paweł II, a dziś święty dla nas. Chodzący naszymi drogami, a przede wszystkim śladami Jezusa.

Posłuchaj całego kazania o. Daniela Biedniaka OMI:

(pg)