Komentarz do Ewangelii dnia

18 sierpnia 2023.

17 sierpnia 2023

Pochwała bezżeństwa z jednej strony, a z drugiej wskazanie na nierozerwalność małżeńskiego „węzła”. Takimi nas uczynił Bóg, stworzył nas ludzi jako kobiety i mężczyzn. Żadnych innych możliwości. Słowem błogosławieństwa ukonstytuował sakrament dwojga ludzi. Bóg daje wraz z błogosławieństwem zadanie czynienia sobie ziemi poddaną i dar przekazywania życia. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Tajemnica małżeństwa wpisuje się w tajemnicę bezżenności w różnych konstelacjach: życie zakonne, kapłaństwo, życie konsekrowane. Nie inaczej. Świat z obecnym nastawieniem do świętości związku mężczyzny i kobiety, stacza się w kierunku przekleństwa i wielkiego odstępstwa od fundamentalnej prawdy o naszym Bogu. Odrzucając podstawy człowieczeństwa, wpada w pułapkę zezwierzęcenia i demagogi zmysłów. Człowiek tego świata staje się odczłowieczony i oderwany od swojej tożsamości. Zatem trzymanie się Boga w Jego wskazaniach dla lepszego życia i relacji wymaga spojrzenia szerzej i głębiej. Skąd idziemy i dokąd zmierzamy jako ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Ojca Niebieskiego? Boże nasz, prowadź nas i przymnóż nam wiary, umocnij nadzieję i rozpal serca nasze miłością.