Komentarz do Ewangelii dnia

19 sierpnia 2023.

19 sierpnia 2023

Być dzieckiem Boga, cóż to za wyróżnienie. Jakiż to przywilej. My ludzie zostaliśmy zaproszeni do bycia dziećmi w Duchu Bożego Syna: Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego boskie Synostwo jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. On nam ukazuje w pełni drogę dziecięctwa duchowego. Jak mamy stawać się dziećmi Ojca i w jednym Duchu wołać: „Ojcze nasz”. „Abba Ojcze”. Żyjąc tą Prawdą, iż jesteśmy Dziećmi Bożymi, potrzebujemy pamiętać o prostocie, pokorze i otwartości na Boga i na Jego świętą wolę wobec każdego z nas.