Komentarz do Ewangelii dnia

22 sierpnia 2023.

21 sierpnia 2023

Cóż to jest zbawienie? Jak podaje Wikipedia zbawienie to uwolnienie się z niekorzystnego stanu lub okoliczności. Szczególnie istotny w chrześcijaństwie i judaizmie akt wybawienia ludzi przez Boga. A co nam daje takowe spojrzenie? Mianowicie odsłania przed nami uczniami Chrystusa prawdę. Prawdę o misji Mesjasza, czyli Namaszczonego (Chrystusa) przez Boga, który przyszedł na ten świat, aby nas wybawić z niewoli grzechu i śmierci. Zasada zostawiania wszystkiego dla Boga i oddawania Mu wszystkiego z miłością powinna być kluczem dla naszej codziennej drogi. W imię pewnej zasady: „Aby coś zyskać, trzeba coś stracić”. Zatem kiedy serio potraktujemy zaproszenie Boga ku wolności, wtedy zadzieje się w nas cud wzrostu i umocnienia nas w dobrym i pięknym życiu.