Komentarz do Ewangelii dnia

23 sierpnia 2023.

23 sierpnia 2023

Jak przypomina nam Pismo Święte: „Myśli Boga nie są myślami ludzkimi”(por. Iz 55,8). Idąc w tym kluczu, odpowiedzi na słowo Pana Jezusa skierowane do nas, możemy krótko ująć sprawę boskiej sprawiedliwości i Bożego Miłosierdzia. My ludzie często mamy problem z zazdrością i wysuwaniem zarzutów wobec siebie nawzajem, a nawet do Boga o niesprawiedliwe traktowanie czy też obdarowanie talentami i darami innych. Ujmując to całościowo, nie umiemy się cieszyć lepszym życiem i zdrowiem naszych bliźnich. Prośmy zatem dla nas o wolność od zazdrości i radość z powodu dobra w życiu drugiego człowieka.