Komentarz do Ewangelii dnia

1 września 2023.

1 września 2023

Choć Pan Jezus przedstawia przykazanie miłości Boga i bliźniego jako dwa przykazania, to stanowią one jedną całość. Nie można miłować Boga, nie miłując bliźniego; nie można oddawać Mu czci bez uczynków miłości wobec tych, których spotykamy na drogach naszego życia. Zaleca się nam nieustannie robić rachunek sumienia z realizacji przykazania miłości, bo, jak powiada św. Jan od Krzyża: „pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni właśnie z miłości”. Wszystko z miłości i dla miłości, nigdy nie pozwolić w swoim życiu na egoizm i zazdrość, które to wykluczają miłość jako dar otrzymany od Boga. Kochać to znaczy oddawać życie za drugiego, kochać to znaczy żyć tak, aby nigdy nikogo nie skrzywdzić słowem ani czynem. Miłość to fundament życia Boga między nami i naszej codziennej odpowiedzi na tą miłość.