Komentarz do Ewangelii dnia

2 września 2023.

1 września 2023

Przypowieść o talentach przypomina o obowiązku rozwijania w sobie otrzymanych od Boga darów i dzielenia się nimi. Przypomina również, aby rozwijać w sobie dar łaski otrzymany w sakramencie chrztu. Nie oglądając się za siebie, iść naprzód, aby czynić dobro i dobrem się dzielić. Módlmy się zatem o potrzebne łaski i uczyńmy wszystko, co możliwe, aby słowa pochwały od Pana Jezusa usłyszeć pod „wieczór”naszego życia.