Komentarz do Ewangelii dnia

3 września 2023.

2 września 2023

Piotr odrzuca Chrystusa cierpiącego. Z rzekomej troski upomina Mistrza, jakby mówił: „Panie, ja wiem lepiej”.  W odpowiedzi Piotr zostaje dość mocno upomniany. Bóg musi nami czasami potrząsnąć, kiedy chcemy kształtować Kościół tylko na mądrości ludzkiej. Krzyż stoi w centrum Kościoła i jest znakiem ukazującym światło prawdy. Duch Ewangelii jest sprzeczny ze światową filozofią sukcesu. Jezusowe życie w oczach świata jest marnowaniem, traceniem, bezsensownym postępowaniem. My jednak winniśmy pamiętać, że to nasz Mistrz – Jezus Chrystus zwyciężył ten świat, On jest jedynym Zbawicielem i Odkupicielem człowieka. Tak zapisuje w swoim drugim liście do Tymoteusza św. Paweł: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”(por. 2 Tm 1,10b). Niech i nas oświeca to światło ewangeliczne, abyśmy zwyciężali ziemskie „przyciąganie” na rzecz wybierania nieba.