Komentarz do Ewangelii dnia

6 września 2023.

6 września 2023

Tajemnica Bożej Miłości wydobywa z każdego z nas pewną moc, która uzdalnia nas do przebaczania, do odnawiania w sobie naszej boskiej przynależności. Tym samym czyni nas bardziej otwartymi na siebie i na drugiego. Piękne w działaniu wspólnoty chrześcijańskiej jest też to, o czym wspomina św. Łukasz: „O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży».” Takie mamy zadanie wynikające z naszej przynależności do wybranych z tego świata. Ratować, co się da, dla Bożego Królestwa.