Komentarz do Ewangelii dnia

7 września 2023.

7 września 2023

Nie zasługujemy, by być dziećmi Boga i na szczęście nie musimy zasługiwać. Jesteśmy zbawieni za darmo, na nieoprocentowany i bezzwrotny kredyt Bożego Miłosierdzia. Im bardziej „zbliżamy się” ku Bogu, tym bardziej możemy zdawać sobie sprawę ze swojej niegodności. Im bardziej zanurzamy się w świetle, tym więcej brudu dostrzegamy na sobie; w mroku brud jest niewidoczny. Jedną z misji Ducha Świętego jest przekonanie świata o grzechu (zob. J 16,8-9). Wielu świętych, jak np. św. Faustyna, uważali się za niegodnych, by stawać przed Bogiem. Niech zaproszenie Pana Jezusa do zaufania Mu, będzie i dla nas wezwaniem do „wypłynięcia” na głębie. Nie bójmy się zaufać Panu już dziś.