Komentarz do Ewangelii dnia

8 września 2023.

8 września 2023

Od pokoleń wyczekiwano Mesjasza. Aż nastąpiła tajemnicza „pełnia czasu”. Bóg zstępuje na ziemię i nas uwalnia spod „władzy” grzechu . W tym dziele współuczestniczy Maryja poprzez zgodę na urodzenie Syna Bożego, a naszego Pana. Tajemnicą i zarazem misją Jej narodzenia, Jej życiowego powołania, było dać ludzkości Jezusa. I Ona się na to zgodziła. Swoim „fiat”, „otwiera” niebo, aby przekazać nam tajemnicę miłości Boga do człowieka. Centrum naszych powołań, naszych działań, winien stanowić Chrystus i wypełnianie woli Boga. Wtedy naszym życiem będziemy potrafili ukazać najpiękniejszą historię, której kluczem są nasze narodziny. Nasze pojawienie się na tej ziemi i nasze powołanie, to wszystko jest ujęte w Bożej miłości i mądrości, aby ten świat choć na chwilę „zachwycił się” nowym, lepszym – boskim życiem.