Komentarz do Ewangelii dnia

19 września 2023.

18 września 2023

Cuda i znaki, które Pan Bóg czyni, mają za zadanie ukazać Jego chwałę i indywidualne przesłanie do każdego człowieka. Jezus, wskrzeszając zmarłego syna, pokazuje troskę o los wdowy, która została bez środków do życia i bez jedynego żywiciela rodziny. To wydarzenie pokazuje troskę Pana Jezusa o każdego z nas. Może warto zadać sobie pytanie: czy potrzebuję, żeby Chrystus coś ożywił w moim życiu? Panie Jezu, oto jestem.