Komentarz do Ewangelii dnia

21 września 2023.

21 września 2023

„Pójdź za Mną” (Mt 9,9) oznacza, czyń to co Ja. To niepojęte, że dzieło Jezusa zostaje powierzone nam słabym ludziom. To od każdego z nas zależy, czy zostanie ono podjęte i dalej realizowane. Teraz to my mamy głosić Ewangelię, a Pan Jezus będzie potwierdzał te prawdy znakami. Tylko trzeba tą misje podjąć. Zatem nie lękajmy się podjąć zaproszenia Mistrza, aby pójść za Nim. Czynić to, co On czyni, wypełniając w ten sposób wolę naszego Ojca Niebieskiego.