Komentarz do Ewangelii dnia

22 września 2023.

22 września 2023

Poznanie Pana Jezusa zaczyna się od towarzyszenia Mu tak jak apostołowie i kobiety z kart Ewangelii. Znać kogoś, to także dzielić jakieś wspólne doświadczenie. Coś co nas połączyło, co przeżyliśmy razem. Znać to być blisko. Jezus nazywa apostołów przyjaciółmi, bo pragnie mieć wiele wspólnego z nimi. A najlepiej chciałby dzielić z nimi wszystko. Niech to zaproszenie stanie się i naszym udziałem w podążaniu za Mistrzem i poznawaniu Jego serca.