Komentarz do Ewangelii dnia

23 września 2023.

23 września 2023

Nasz Bóg, który „poszukuje” człowieka i do swojej winnicy zaprasza nieustannie. To zaproszenie kieruje i na początku życia, i w środku, a nawet pod jego koniec. Zechciejmy podjąć i my to Boże zaproszenie świadomie i dobrowolnie. Pójdźmy do winnicy, czyli wejdźmy w „życie z Nim”. Niech stanie się komunia, czyli jedność – zjednoczonych ze sobą serc. A jeśli dzięki Jego łasce jesteś w Bożej winnicy od początku twego życia, to nie daj się „złemu oku”, ale wspomagaj tych, którzy Boże zaproszenie usłyszeli dopiero teraz. Panie nasz, przymnażaj nam wiary i miłości. Niech nadzieja w ludzkich sercach zawsze gości.