Komentarz do Ewangelii dnia

26 września 2023.

25 września 2023

Pan Jezus wskazuje na fundamentalne znaczenie Pisma Świętego. To między innymi z jego lektury rodzi się wiara. Słuchanie Słowa Bożego to nasze pierwsze zadanie, bez którego na drodze wiary nie można pójść dalej. Jezus zachęca nas, abyśmy zaczęli od początku, bo zarówno wtedy jak i dzisiaj nie można Go zrozumieć bez dobrej znajomości Pisma Świętego. Tak jak niegdyś mawiał św. Hieronim: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, niech to słowo stanie się dla nas impulsem w poznawaniu i bardziej umiłowaniu naszego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa.