Komentarz do Ewangelii dnia

28 września 2023.

27 września 2023

Pan Jezus jest wypełnieniem wszystkiego. Prawdą, ale i drogą prowadzącą do niej. Życiem i drogowskazem jak je dobrze przeżyć. Pomocą i pragnieniem, aby tę pomoc uzyskać. Zbawieniem, ale i staraniem, aby je otrzymać. Wszystko na Nim jest zbudowane i oparte. Idziemy do Niego, ale tylko przez Niego i Jego natchnienia. Obyśmy chcieli Go dziś „zobaczyć”. Nie z ciekawości, tak jak Herod, ale z miłości.