Komentarz do Ewangelii dnia

30 września 2023.

30 września 2023

Podobnie jak ktoś, kto usłyszał złą informację – diagnozę od lekarza, boimy się pytać o więcej. Pojawia się mnóstwo myśli, a może jakaś ciemność i pustka. Sądzimy, że lepiej jest nie próbować wiedzieć więcej o tym, co nas teraz dotyka. Czego doświadczamy. Z Jezusem można odkryć prawdę i doświadczyć zwycięstwa, które przekracza nasze rozumienie. Wszystko przecież jest w rękach Boga. Czy to żyjemy, czy umieramy wszystko dokonuje się w Chrystusie. Św. Paweł w liście do Rzymian (14,7-9) zapewnia nas: „Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować”. To jest dla nas bardzo, bardzo drogocenna wiadomość.