Z listów św. Eugeniusza

4 października 2023.

3 października 2023

DOŚWIADCZENIE POKAZUJE, ŻE TEN CZAS NIE KAŻE NA SIEBIE CZEKAĆ, GDY CAŁKOWICIE POKŁADAMY UFNOŚĆ W BOGU

Czasami trudności misjonarzy na misjach zagranicznych wydawały się nie do pokonania powodując utratę zaufania. Eugeniusz, którego wiara i entuzjazm były podsycane niezachwianą wiarą w nieomylną Opatrzność Bożą, był świadomy ich trudności i często dodawał im otuchy.

Ileż dobra pozostało nam do zrobienia. Bądźmy odważni, nie pozwólmy powalić się przez trudności. Kto nie ma ich do przezwyciężenia? Chciałbym, aby słabi i bojaźliwi usłyszeli to, co zbieram z ust biskupów i tych misjonarzy, którzy zachodzą do mnie. Jest to zupełnie co innego niż to, co nam się zdarza, ale idą naprzód, a Bóg im towarzyszy. Zastosujmy ich zasady! Oni nie obawiają się słabych początków. Z czasem wszystko się udoskonali, a doświadczenie pokazuje, że ten czas nie każe na siebie czekać, gdy całkowicie pokładamy ufność w Bogu.

List do ojca Eugèna Guiguesa w Kanadzie, 20.07.1847, w: PO I, t. I, nr 86.

 

Przykład i wstawiennictwo Eugeniusza mogą nas nauczyć wielu rzeczy: jeśli wypełniamy wolę Bożą, możemy liczyć na Jego obecność, która nas podtrzymuje.