Komentarz do Ewangelii dnia

5 października 2023.

5 października 2023

Pan Jezus ustanawia 36 grup, zespołów swoich uczniów. 72 uczniów wybranych i wysłanych po dwóch do miejsc, do których sam przyjść zamierzał. Kluczowe spojrzenie na ewangelizacje, na głoszenie Dobrej Nowiny i kształtowanie Bożego Królestwa. Pan Jezus przyzywa i nas na przygotowanie Mu miejsca w tym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Moc świadectwa czynów pociąga bardziej niż potok słów. Słowa pouczają, a przykłady pociągają. Dlatego prostota żywej wiary ewangelizuje najskuteczniej. Chrystus patrzy na świat jako na pole gotowe do żniw. Wszystko nam przekazał, co trzeba, aby ludzie otrzymali słowo o pokoju Bożym, słowo Ewangelii, które przewyższa wszelkie skarby, jakimi może cieszyć się nasz intelekt i serce, ponieważ prowadzi do szczęśliwego życia i nieba. Liczba „72” to nawiązanie do Księgi Rodzaju (rozdział 10), gdzie symbolicznie opisany jest po potopie cały świat, który zamieszkują potomkowie Noego. Prawdziwe oczyszczenie światu dał „potop łaski”- Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zanurzeni w Jego życie, jesteśmy posłani, aby głosić „łaskę, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana”. Tak pozdrawia św. Paweł swojego współpracownika Tymoteusza (1 Tm 1,2). Zawierzając Panu Jezusowi wszystko i zostawiając dla Niego miejsce, idźmy i czyńmy uczniami wszystkich, do których zmierzamy.