Komentarz do Ewangelii dnia

8 października 2023.

8 października 2023

Podążanie za Panem jest jedyną bezpieczną drogą prowadzącą do celu. Codzienna lektura Ewangelii staje się widocznym wsparciem. Jest ona swoistym obcowaniem z Panem. To podręczna forma pomocy, aby uczyć się codziennie od Jezusa, słuchać Go, stawać się do Niego podobnym. Porównywanie się z innymi najczęściej rozdrażnia, ale stawanie się jak On, przynosi prawdziwy pokój i owocuje bezcennym szczęściem. Znajdźmy w tygodniu chwilę na osobistą lekturę Pisma Świętego, niech obcowanie ze Słowem Bożym uczyni nas bardziej mężnymi i odważnymi świadkami Boskiej Miłości i cierpliwości.