Komentarz do Ewangelii dnia

9 października 2023.

9 października 2023

Przerażające jest, kiedy osoby na co dzień przebywające w promieniach „sacrum”, popadają w rutynę i „uodparniają się” na świętość. Tak jest nie tylko z posługującymi w Kościele, lecz także z opiekującymi się chorymi, czy z wychowawcami. Potrafimy wszystko sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić się z każdego popełnionego zła. Stępiona wrażliwość, znieczulica, obojętność w profesjach wykonywanych „z powołania” wywołują skandal. Aby serce nie zarosło skorupą znieczulicy, potrzeba codziennego otwierania się na Ducha Świętego, który jest Ożywicielem.