Komentarz do Ewangelii dnia

13 października 2023.

13 października 2023

Skarbiec Modlitwy Pańskiej. Pan Jezus, ucząc nas modlitwy, wskazuje na ważne sprawy. Przede wszystkim przypomina nam, że my jako dzieci Boże mamy Ojca. Ojca, któremu tak bardzo na nas zależy. To On nas stworzył z miłości i dla miłości. Stąd tak bardzo każdy człowiek pragnie kochać i być kochanym. Z tego wszystkiego rodzą się pragnienia: przebaczenia i darowania urazów wobec bliźnich. Szkoła miłości trwa od początku świata, uczymy się każdego dnia kochać, szukając Bożej obecności wokół nas. Zatem prośmy, abyśmy nie ulegli pokusie byle jakiego życia. Niech nas pociąga to, co jest piękne i daje prawdziwe szczęście. Tylko Bóg może zaspokoić każde nasze pragnienie. Bo czyż to nie On jest sprawcą chcenia i działania? Niech bardziej wybrzmią w naszych sercach słowa św. Pawła: „Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie”(Flp 2,13-15).