Komentarz do Ewangelii dnia

14 października 2023.

14 października 2023

Maryja, Matka Mesjasza, jest najbardziej błogosławioną kobietą na świecie, zwłaszcza przez swoją pokorę i posłuszeństwo wiary. Pełna łaski Boga. Maryja jest błogosławioną bardziej przez zachowywanie słowa Bożego niż przez fakt bycia Matką Wcielonego Syna Bożego. Przed Bogiem więzi duchowe są ważniejsze od więzów ciała. Nawet jeśli w naszym drzewie genealogicznym są święci, kapłani czy osoby zakonne, to nie daje nam to z automatu bocznej drogi, biletu „wstępu do nieba”. Nie polityka kontaktów „na górze”, ale osobista otwartość na Boga i współpraca z Bożą łaską warunkuje moje zbawienie. Łaska Boża koniecznie nam do zbawienia potrzebna.