Komentarz do Ewangelii dnia

19 października 2023.

18 października 2023

Niesłuchanie proroków jawi się jako grzech strukturalny ludu Bożego. Pan Jezus mówi, iż pokolenie Jego słuchaczy idzie w ślady swoich przodków, którzy pomordowali wielu proroków posłanych przez Boga. Pan Jezus przywołując dwa przykłady zaczerpnięte z pierwszej i ostatniej księgi w tak zwanym kanonie żydowskim Starego Testamentu, wskazuje na pewną ciągłość w odrzucaniu przez naród wybrany prorockiego słowa. Od śmierci Abla po śmierć Zachariasza posłańcy Boga byli „niewygodni”. Upominali oni nie tylko słowem, ale i świadectwem bogobojnego życia. Czasy mamy jakie mamy, a Bóg nieustannie kieruje do nas swoje słowo. W Jezusie Chrystusie najpełniej wypowiedziane i zrealizowane. Ostatecznie Ojciec przemówił do nas i przemawia nieustannie przez Syna (por. Hbr 1,1-3). Co zatem mówi Duch do nas, do swojego ludu? Mów Panie, bo my chcemy słuchać i jak najlepiej wypełniać Twoją świętą wolę.