Komentarz do Ewangelii dnia

21 października 2023.

20 października 2023

Grzech przeciw Duchowi Świętemu to odmowa nawrócenia. To zuchwałe trwanie w grzechach i złym postępowaniu, licząc na okazanie nam mimo wszystko Bożego przebaczenia. Kiedy odmawiamy nawrócenia, czyli porzucenia złej drogi i powrotu do harmonii z Bożymi wskazaniami, wówczas popadamy w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przyjęcie postawy pokornego sługi, dziecka, „dostraja” nas na lepszy odbiór natchnień Boga. Wtedy pozwalamy, aby Duch Święty przez nas przemawiał i przez Jego natchnienia stajemy się zdolni przezwyciężyć wszelkie zło. Zatem odwagi! Przyjdź Duchu Święty i rozpal nasze serca ogniem swej mądrości i miłości.