Komentarz do Ewangelii dnia

26 października 2023.

26 października 2023

Książę Pokoju, Jezus Chrystus – przynosi rozłam, rzuca ogień na ziemię. Dzisiejszy świat, może jak nigdy wcześniej, potrzebuje Bożego, oczyszczającego ognia. Każdy z nas, potrzebuje tego ognia, który spali nasze maski, z takim upodobaniem zakładane w różnych okolicznościach naszej ziemskiej egzystencji. Potrzeba, aby w tym Bożym płomieniu spłonął nasz grzech i przywiązanie do niego. Potrzebujemy ognia Bożej miłości, który spali w nas pychę, nasze chore ambicje i nasz egocentryzm. To wreszcie my musimy stać się tym ogniem, spalając się dla Boga i drugiego człowieka.