Komentarz do Ewangelii dnia

27 października 2023.

27 października 2023

Świat współczesny poprzez reklamę, filmy promuje wolność człowieka. I dobrze. Człowiek musi jednak pamiętać, że wolność to nie dowolność, a życie nie jest splotem tylko i wyłącznie jakichś tam wydarzeń, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Bóg dał człowiekowi życie, talenty, wiarę, a także ziemię, by ją pielęgnował i z niej czerpał. Tym samym okazał człowiekowi miłość i zaufanie. Ten jednak, by osiągnąć szczęście, ma za zadanie odczytywać znaki czasu, czyli owe sygnały, “Boże podpowiedzi”, mające bezsprzecznie zapewnić mu bezpieczeństwo. Człowiek jest jednak wolny i może je ignorować, odrzucać i udawać, że ich nie widzi. Wówczas nie może być zdziwionym, że szczęścia wciąż nie odnalazł.