Komentarz do Ewangelii dnia

28 października 2023.

27 października 2023

Tajemnica wezwania. My ludzie jesteśmy wezwani, jak podpowiada nam nauczanie Kościoła, do pierwotnej świętości, czyli do sprawiedliwości na wzór Bożej Sprawiedliwości. „W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”(1 P1,15-16). W tym wszystkim trzeba przypominać sobie i wprowadzać w codzienne życie: nasze decyzje, wybory i uczynki; zasadę miłości. W mocy Chrystusa jesteśmy zaproszeni na nowo, aby żyć pełnią boskiego życia. Idąc za Nim jako naśladowcy, czyli po Jego śladach; jesteśmy bardziej zdolni do tego, co przekracza ludzki umysł i nasze najśmielsze oczekiwania. Panie, powołujący nas do współpracy z Tobą i Twoimi łaskami, skoro dajesz nam łaskę pragnienia świętości, daj nam również łaskę jej posiadania. Niech nasze słowa i uczynki podobają się Tobie, przyjdź Królestwo Twoje.

(S. Stasiak OMI)